Drie tips voor het motiveren van leerlingen

Het motiveren van leerlingen is één van de grootste uitdagingen van een docent. Er zijn dagen waarop het lesgeven als vanzelf gaat. Leerlingen volgen ijverig de instructies en er heerst een ontspannen sfeer in de klas. Maar op andere dagen is er geen beweging in te krijgen. Leerlingen staren ongeïnteresseerd voor zich uit. Wat je ook probeert, niets lijkt te helpen. Herken je deze grilligheid in jouw lespraktijk? In deze blog geven we je een drietal tips om leerlingen volop te motiveren. Op basis van theorie én praktijkervaringen van docenten.

Focus op autonomie, competentie en relatie

De bekendste motivatietheorie is van Ryan & Deci waarin zij spreken over drie psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en relatie. Als leerlingen controle ervaren over wat ze leren en hoe ze leren, dan zal dit de intrinsieke motivatie verhogen. Geef hen naast structuur, dus ook ruimte om te ontdekken en zelf keuzes te maken. Hierbij is het belangrijk dat leerlingen zich competent voelen. Daarom dienen taken uitdagend te zijn, maar ook weer niet te moeilijk. Ook is het van belang hoe de leerling de relatie met de docent beleeft. Zo kan een zekere mate van competitie de intrinsieke motivatie stimuleren, mits er sprake is van een ontspannen en speelse sfeer tussen docent en leerling.

Geef leerlingen de ruimte om hun purpose te ontdekken

Daniel Pink voegt een belangrijke dimensie toe aan het model van Ryan & Deci: purpose. Om leerlingen te kunnen motiveren is het belangrijk om te weten waar zij warm voor lopen. Het ontdekken van de purpose gaat het makkelijkst door beroepen en praktische vaardigheden uit te proberen. Zorg hierbij voor een gevarieerd aanbod, omdat leerlingen vaak nog niet weten waar hun passie of voorkeur ligt. Groot voordeel van praktijkgericht onderwijs is dat leerlingen het nut ervaren, waardoor zij gemakkelijker gemotiveerd raken.

Oefen de growth mindset: op het sportveld!

In haar baanbrekende werk over de ‘growth and fixed mindset’ toont Carol Dweck aan dat er vele voordelen kleven aan een ‘growth mindset’. Leerlingen met een growth mindset geloven dat hun intelligentie en vaardigheden ontwikkelbaar zijn. Een probleem wordt niet als struikelblok, maar als uitdaging gezien. Deze leerlingen blijven altijd doorgaan, ze leren door vallen en opstaan. Het soort feedback dat je als docent geeft kan helpen om een growth mindset te stimuleren. Complimenteer leerlingen bijvoorbeeld voor hun inzet en niet voor hun intelligentie.

Een ideale omgeving om de growth mindset te oefenen is het sportveld! In een spel wordt het ‘growth mindset’ vuurtje immers eenvoudig aangewakkerd. Tijdens het sporten leren jongeren op een praktische en natuurlijke wijze de ‘juiste houding’, zoals het uitproberen van nieuwe strategieën en ‘moves’, het afstemmen op anderen en blijven doorzetten bij tegenslag. Voor veel leerlingen zal leren op het sportveld meer vanzelf gaan en minder geforceerd voelen dan in de klas.

Wil je meer over het motiveren van leerlingen te weten komen? Of sta je te springen om jouw kennis en ervaringen te delen? In ons Motivatieproblematiek in het VO congres op 17 januari 2018 heb je volop de kans hiertoe.

Congres bijwonen? Koop je ticket.