Slob ziet maatregelen voor onafhankelijk toezicht passend onderwijs als ‘een goede inzet’

Minister Slob vindt de maatregelen van de PO-Raad en VO-raad voor onafhankelijk(er) toezicht bij samenwerkingsverbanden 'een goede inzet'. Wel wil hij nadere afspraken maken over het tijdspad waarbinnen resultaten moeten zijn behaald en over de wijze van monitoring.. Lees verder