Pubers Zeeuws-Vlaanderen pas om 9.00 uur naar school

Na de zomervakantie beginnen alle middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen waarschijnlijk pas om 9.00 uur. Het schoolbestuur heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voorgesteld het eerste lesuur later te laten beginnen.. Lees verder