Cyberpesten signaleren en aanpakken

Internet is een middel om de wereld kleiner te maken en mensen gemakkelijker met elkaar in contact te brengen. Internet is niet meer weg te denken en is het een fantastisch middel om ideeën en meningen te delen vanuit een veilige omgeving. Ook om meer gestimuleerd te worden tot maatschappelijke participatie en om makkelijker sociaal contact te leggen via internet. Helaas wordt de online omgeving ook gebruikt voor negatieve doeleinden, zoals cyberpesten.

Cyberpesten?

Cyberpesten is pesten via internet of mobiele telefoon. Volgens het CBS (2017) worden de meeste jongeren tussen de 15 en 25 jaar het slachtoffer van cyberpesten, maar ook ouderen kunnen het slachtoffer worden. Pesten op scholen is voor veel ouders en onderwijspersoneel moeilijk te signaleren. In het geval van cyberpesten is het nog lastiger om een vinger aan de pols te houden.

Effecten van cyberpesten

De effecten van online pesten zijn ook aanzienlijker groter dan bij offline pesten. De reden hiervan is dat cyberpesten gebeurt in een voor het slachtoffer veilige omgeving en de dader is vaak anoniem. Ondanks dat het anoniem wordt gedaan, zijn de pesters vaak bekenden. Daarnaast blijft alles wat op internet terechtkomt voor altijd op het internet staan, zoals foto’s of kwetsende opmerkingen en is deze informatie voor een groter publiek beschikbaar.

Hoe signaleren?

De signalen van cyberpesten zijn, zoals eerder aangegeven, erg lastig te herkennen. Echter, als kinderen een veilige leef- en leeromgeving ervaren, zullen slachtoffers sneller durven uitkomen voor digitale pesterijen. Daarnaast is het slim om je te verdiepen in cyberpesten, want als je de manieren en methodes leert kennen, zal je sneller de signalen oppikken.

Leerlingen zijn zich er niet altijd bewust van dat ze iemand kunnen kwetsen via sociale mediakanalen, zoals Facebook en WhatsApp. Daarom is het van belang dat ouders en onderwijspersoneel dit meenemen in hun opvoeding en schoolcurriculum. De leerlingen moeten leren wat ze kunnen aanrichten, maar ook hoe ze zich hiertegen kunnen wapenen. Als er een WhatsAppgroep wordt opgezet tussen klasgenoten is het belangrijk dat de leerlingen vooraf duidelijke afspraken maken over wat er gezegd mag worden en wat niet. Ook op beleidsniveau is het belangrijk dat scholen afspraken maken over signalering en preventief en accuraat ingrijpen.

Ondanks dat het erg lastig is om cyberpesten te signaleren en tegen te houden, zijn er middelen om het cyberpesten te minimaliseren.

Wil jij meer leren over cyberpesten? Op woensdag 24 januari vindt het congres ‘Cyberpesten in het voortgezet onderwijs‘ plaats. Tickets zijn nu beschikbaar