Leer te Durven: online angsttraining voor kinderen van 8-13 jaar

Tachtig procent van de Nederlandse kinderen met angstklachten krijgt geen hulp. Dat vergroot de kans dat ze later ergere angststoornissen of zelfs depressies krijgen. Daarom heeft de Open Universiteit een laagdrempelige online training ontwikkeld met als titel 'Leer te Durven!'. Binnenkort start een reeks trainingen. Vanaf 3 december 2018 kunnen kinderen zich daarvoor aanmelden.

Lees verder

Governance passend onderwijs wordt versterkt

De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad nam een aantal maatregelen om de governance van passend onderwijs te verbeteren, waaronder het instellen van onafhankelijk toezicht. De VO-raad gaat de leden die participeren in samenwerkingsverbanden met hoge, niet-verantwoorde reserves hierop aanspreken.

Lees verder

Vlag kan uit: ook voor leerlingen praktijkonderwijs nu een diploma

Leerlingen op praktijkscholen krijgen voortaan een diploma. Nu is het praktijkonderwijs nog de enige vorm van voortgezet onderwijs waar scholieren zonder het begeerde papiertje van school gaan. Slob wil het praktijkonderwijsdiploma zo snel mogelijk in de wet verankeren. In de tussentijd roept hij praktijkscholen op schoolverlaters al een diploma te geven.

Lees verder

Onderwijsbesturen moeten beter financieel plannen en transparanter rapporteren

Reserves zijn noodzakelijk om risico’s op te vangen, maar het is niet wenselijk dat in toenemende mate middelen vast komen liggen en niet besteed worden aan onderwijs. Er lijkt sprake van een brede tendens van nogal voorzichtig begroten. Leerlingen en studenten in Nederland verdienen onderwijs van blijvend goede kwaliteit. Daarvoor moet de school of instelling financieel gezond zijn.

Lees verder

Omdat er zo veel kan, kun je teleurgesteld raken in wat je niet bereikt

De kleuter Cito-toetsen zijn de eerste testen in een leven vol examens, diploma’s en certificaten. En vol ouders die hun kinderen aanmoedigen goede cijfers te halen, want ze willen toch het beste voor hun kind. Hoe beter hij scoort, hoe meer keuzes hij heeft. De wereld ligt dan aan zijn voeten, hij kan worden wat hij wil: dokter, journalist, kunstenaar of uitvinder. Bijna alles kan.

Lees verder

OPROEP: Meld by Omrop Fryslân lesuitval op middelbare scholen

Moet het middelbaar onderwijs in Fryslân steeds vaker leerlingen naar huis sturen, omdat er geen leraren beschikbaar zijn? Dan gaat het niet alleen om ziekte van een docent, maar ook om dat de school onvoldoende leerkrachten heeft om alle gaten in het lesrooster te vullen.

Lees verder

Minister: school moet aangifte doen bij ronselen studenten voor drugszaken

Scholen in het middelbaar onderwijs moeten aangifte doen als ze vermoeden dat scholieren worden geronseld om als drugskoerier te werken. Scholen zijn daartoe verplicht, benadrukte onderwijsminister Slob. Volgens hem herkennen de VO-raad, de onderwijsinspectie en de organisatie School en Veiligheid het beeld niet dat Van Hout schetst.

Lees verder

Ondanks een roerige geschiedenis is het islamitische Avicenna College een voorbeeldschool

Nu is het Avicenna de eerste islamitische middelbare school in ­Nederland die op alle fronten goed scoort: er is volgens de onderwijsinspectie goed onderwijs, de school voldoet aan de wet- en regelgeving en er is aandacht voor waarden en normen van de democratische rechtsstaat.

Lees verder

Waarom Roelof Bisschop van het Lerarenregister af wil en waarschuwt voor de eindtoets

Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) dienden een wetsvoorstel in om het Lerarenregister te schrappen. We belden met Bisschop en vroegen hem ook waarom hij vreest voor een rekolonisatie van de eindtoets door Cito. Die eindtoets dreigt volgens de SGP’er evenals het Lerarenregister een instrument voor beleidsmakers te worden.

Lees verder
Ouder